•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Rok Wiary

DSC05142BENEDYKT XVI

LIST APOSTOLSKI
W FORMIE «MOTU PROPRIO»

PORTA FIDEI

OGŁASZAJĄCY ROK WIARY

 

1. «Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą — Ojca, Syna i Ducha Świętego — oznacza wiarę w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół przez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.

  
Jan Paweł II - Papież Rodziny

List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Już za tydzień, 14 października, będziemy obchodzili kolejny, dwunasty Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny. W tym roku błogosławiony Jan Paweł II zaprasza nas do pochylenia się nad chrześcijańską prawdą o rodzinie. Refleksja nad rodziną jest bowiem najważniejszą sprawą w kontekście przemian ekonomiczno-ideowych we współczesnym świecie, które często prowadzą do negowania wartości małżeństwa i rodziny, marginalizowania czy nawet wyśmiewania małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety. W publikacjach książkowych, w popularnych czasopismach, w programach radiowych i telewizyjnych pojawiają się treści świadczące o pogardzie dla rodziny. Rodziny chrześcijańskie poddawane są wpływom prądów myślowych „nowego wieku” (New Age) i ostatnio bardzo modnej ideologii gender, która zaciera różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą. Nasze rodziny przeżywają zagubienie oraz wątpliwości w odniesieniu do podstawowego znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego. Na nowo pojawiają się próby podważania prawdy o rodzinie i wprowadzenia „związków partnerskich” w miejsce małżeństwa rozumianego jako jedność mężczyzny i kobiety.
Zbliżający się Dzień Papieski stwarza okazję do zastanowienia się nad rodziną, nad jej istotą i misją we współczesnym świecie. Rodzina – jak pisał Ojciec Święty w Adhortacji Familiaris consortio – jest znakiem nadziei dla współczesnego świata, z niej bowiem wywodzą się przyszłe pokolenia, które przekazują wiarę w jedynego Boga i objawiają w pełni miłość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, do człowieka. 
Nabożeństwa Różańcowe

DSC05067_2Zapraszmy na Nabożeństwa Różańcowe:

Sławięcice:

- poniedziałek - piątek godz. 18.00

- dodatkowo, wtorek dla dzieci godz. 7.15

- sobota i niedziela  godz. 17.30

- różaniec w języku niemieckim, w niedzielę po pierwszej Mszy Świętej

Miejsce Kłodnickie:

- poniedziałek - piątek godz. 18.00

- sobota godz. 16.00

- niedziela godz. 15.00 
Wspomnienia popielgrzymkowe - zdjęcia
Zdjęcia z pielgrzymki na Jasną Górę w końcu w naszej galerii.
Przypomnienie dla tych, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę od 2 do 5 lipca bierzącego roku oraz zacheta dla tych, którzy jeszcze nie pielgrzymowali i dla tych, którzy już planują pielgrzymowanie z nami w przyszłym roku.


 
Służba liturgiczna na Górze św. Anny

20120908261W dniach 7-9 miesiąca września RP 2012 odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Ołtarza Pańskiego na Górę Świętej Anny. W pielgrzymce brało udział jedenastu ministrantów i lektorek z Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach: lektorki Kalina Szostak i Anna Wojton, ministranci: Filip Zieliński, Krzysztof i Paweł Cedzich, Damian Moszko, Sebastian Ogrodnik, Jarosław Wcisło i Marek Laurentowski oraz nasz opiekun, lektor i kościelny – Ireneusz Parusel.

  
Wspomnienia z wakacji - kurs animatorek Dzieci Maryi

5W dniach 9– 16 lipca dwie Marianki z naszej parafii miały okazję brać udział w 2 etapie kursu dla animatorek. Kurs odbywał się w Głogówku. Dzięki życzliwości tamtejszych Franciszkanów mogłyśmy przebywać w ich klasztorze. Klasztor mieści się na ulicy Klasztornej. Tutaj odbywały się nasze zajęcia. Organizacją tego spotkania zajmował się ks. Mariusz Sobek. Opiekę nad nami sprawowały siostry Służebniczki i Józefitki,  klerycy, diakoni, animatorka oraz ksiądz. Mieli pod opieką 34 dziewczyny z całej Opolszczyzny. Najważniejszym punktem każdego dnia była Msza Święta, odbywała się ona w kaplicy klasztornej. Dni mijały nam nie tylko na modlitwie, lecz również na nauce prowadzenia zbiórek Marianek i jak być lepszą Marianką. Miałyśmy okazję nauczyć się wielu nowych piosenek i tańców religijnych. Nawiązać nowe znajomości, wymienić się doświadczeniami. Zadbano również o to by był czas na śmiech i zabawę. Wieczorami urządzano gry i zabawy integracyjne. Dla urozmaicenia czasu zorganizowana była wycieczka do Czech i do Mosznej. Wszystkie uczestniczki chętnie brały udział w zaplanowanych zajęciach. 13 lipca brałyśmy udział w Nabożeństwie Fatimskim w kościele parafialnym. Część dziewczyn tańczyła w czasie Mszy Świętej poprzedzającej to nabożeństwo. Aby uzyskać tytuł animatora należało wziąć udział w 3 etapach kursu, ostatni z nich odbędzie się w październiku w klasztorze Sióstr Służebniczek w Leśnicy. Udział w kursie pozwolił poznać nowe osoby związane z Dziećmi Maryi na Opolszczyźnie. 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 następna > ostatnia >>
Strona 26 z 26