Intencje

 

16.01.2022 AD – 23.01.2022 AD

 

Niedziela – 16.01.2022 – II Niedziela Zwykła

  7.00 Godzinki ku czci św. Józefa prowadzi Bractwo św. Józefa

  7.30  1) Za ++ Angelę i Ritę Faber zm. rodziców całe zm. pokrewieństwo o łaskę życia wiecznego dla nich

           2) Dziękczynna za dar tegorocznej kolędy w intencji wszystkich mieszkańców Sławięcic o Boża opiekę w Nowym Roku

  9.15 - Miejsce Kłodnickie – Dziękczynna za dar tegorocznej kolędy w intencji wszystkich mieszkańców Miejsca Kłodnickiego o Boża opiekę w Nowym Roku

11.00  1) Do Ducha Świętego z okazji 18 rocznicy urodzin Piotra Nagórnego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dobry wybór życiowej drogi oraz w intencji całej jego rodziny

          2) Za ++ męża Henryka w rocznicę śmierci o łaskę życia wiecznego

17.30 Nabożeństwo przy relikwiach św. Jana Pawła II z odczytaniem próśb składanych za jego wstawiennictwem oraz oddanie czci relikwiom

18.00  1) W intencji próśb i podziękowań za wst, św. Jana Pawła II

          2) Do Ducha Świętego z okazji 18 rocznicy urodzin Martyny i Joanny  z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dobry wybór życiowej drogi oraz w intencji ich rodzin

 

Poniedziałek – 17.01.2022 – Wspomnienie św. Antoniego opata 

17.30 Msza św. szkolna

         1) Do Boskiej Opatrzności i Matki Bożej w intencji Weroniki Pawelczyk z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz Bożą opiekę nad całą rodziną

         2) Za ++ Elżbietę Janas o łaskę życia wiecznego  

Po mszy św. próba dla Dzieci  przed parafialnymi jasełkami

 

Wtorek – 18.01.2022 – Dzień Powszedni

  7.00 Do Miłosierdzia Bożego i M.B.N. P  z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Gabrieli Tomaszek z okazji urodzin

18.00 Za ++ Krystynę Karkosz w 1 rocznicę śmierci o łaskę zbawienia dla Niej oraz o życie wieczne dla jej rodziców

 

Środa – 19.01.2022 – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczera biskupa 

  7.00 Za wst. św. Agnieszki z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinach Nowak, Białek, Sawiccy

18.00 Do Dzieciatka Jezus w intencji Karola Grzywocz z okazji 6 urodzin prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo zdrowie i opiekę Anioła Stróża

 

Czwartek – 20.01.2022 –  Dzień Powszedni

  7.00  Za ++ męża Erwina, siostrę Łucję, brata Jana, rodziców, teściów  dziadków, szwagierki, szwagrów synową Annę oraz dusze w czyśćcu 

17.00 - Miejsce Kłodnickie –  w intencji Tiszbirek

18.00 Za ++ Jana Śladczyk w 30 dzień po śmierci o łaskę życia wiecznego

Piątek – 21.01.2022 – Wspomnienie św. Agnieszki dziewicy i męczennicy

18.00 1)  Za ++ Zdzisławę Najman w 1 rocznicę o łaskę życia wiecznego

          2) Za ++ Annę i Stanisława Strużyna , ich córki Elżbietę i Notburgię z mężami, syna Józefa z żoną oraz zm. Kapłanów o łaskę zbawiania

 

Sobota – 22 .01.2022 – Dzień Powszedni

14.00  Do Boskiej Opatrzności i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i siły dla Joanny i Rolanda Cedzich z okazji 25 rocznicy ślubu oraz z okazji 20 rocznicy urodzin ich syna Dominika   

16.30 - Miejsce Kłodnickie –  w intencji Prykopski

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 1)  Za ++ rodziców Helenę i Józefa, Marię i Franciszka, chrzestną Helenę dziadków z obu stron zm. Kapłanów, siostry Zakonne i dusze w czyśćcu  

          2) Za ++ męża, ojca i dziadka Antoniego Grittner w 37 rocznicę śmierci Zm. rodziców, teściów, rodzeństwo zm. z rodzin Grittner i Kozubek 

 

Niedziela – 23.01.2022 – III Niedziela Zwykła

  7.00 Godzinki ku czci Matki Bożej

  7.30  1) Dziękczynna w intencji Mari Mazur z okazji 89 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej

            2) Z okazji 85 rocznicy urodzin Doroty Olszówka z prośbą za wst.  Matki Bożej o dalsze Boże błogosławieństwo potrzebne zdrowie i siły na dalsze lata życia

  9.15 - Miejsce Kłodnickie –   w intencji Strużyna

11.00   1) Roczek w intencji Julii Kościelnej z podziękowaniem za dar życia prosząc o opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej, Boże błogosławieństwo i zdrowie  dla Niej jej rodziców i chrzestnych

            2) Dziękczynna z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte 80 lat Sylwii Golenia prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo zdrowie i potrzebne łaski dla niej oraz całej rodziny

17.30 Nieszpory z modlitwą o jedność chrześcijan  

18.00  1) W intencji Michasi Nowak z podziękowaniem za otrzymane łaski, dotychczasowy rozwój oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej z okazji urodzin

           2) Dziękczynna z okazji urodzin synów Szymona i Mateusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz szczęśliwe rozwiązanie dla synowej Izy