Intencje

28.02.2021 AD – 07.03.2021 AD

 

Niedziela – 28.02.2021 – II  Niedziela Wielkiego Postu

  7.00   Godzinki ku czci NPM- prowadzone przez Kapłana

  7.30   Za ++ Władysława Bielak, Józefa i Łucje Bielak o łaskę życia wiecznego 

  9.15   - Miejsce Kłodnickie –  w intencji całej Parafii

11.00   1) Za++ Zbigniewa Wierzbickiego od Zofii i Jana Nowak o łaskę życia wiecznego

            2) Do Boskiej Opatrzności i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski prosząc o dalsze zdrowie w intencji rodziny Prochera  z okazji urodzin Heleny

17.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00   1) Za ++ córkę Barbarę Jaskulską, wnuka Tomasza zięcia Romana zmarłych rodziców i teściów, braci o życie wieczne dla nich 

           2) Dziękczynna z okazji 18 rocznicy urodzin Aleksandra prosząc o światło Ducha Świętego i właściwy wybór życiowej drogi, dziękując za otrzymane łaski.

 

Poniedziałek – 01.03.2021 Dzień Powszedni  

15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.30   Droga Krzyżowa dla Dzieci  

18.00   (msza św. szkolna) 1) Do Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie Cedzich

            2) Za++ dziadków z rodzin Manek, Cedzich, Stiller i Gala o życie wieczne

 

Wtorek–02.03.2021– Dzień Powszedni  

  7.00   Za ++ rodziców Marię i Antoniego męża Oswalda Kusidłu, Agnieszkę i Andrzeja Kansy szwagra Helmuta Szwamel zmarłe pokrewieństwo z rodzin Kansy, Wilczek i Jasik o życie wieczne 

15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.30   Za ++ z rodzin Mrówczyńskich i Łapszewicz oraz za zmarłą Siostrę Władysławę o zbawienie duszy 

 

Środa – 03.03.2021– Dzień Powszedni  

  7.00   Za ++ babcię Agnieszkę z okazji ziemskich urodzin o zbawienie duszy 

15.00  Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.30  Za ++  Jerzego Kurzaj w rocznicę śmierci  jego żonę Elżbietę oraz za zm. Elżbietę Janas i Stanisława Woźnica  o życie wieczne

 

Czwartek – 04.03.2021 –Święto św. Kazimierza królewicza I czwartek miesiąca 

15.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.30   - Miejsce Kłodnickie - Droga Krzyżowa

17.00  - Miejsce Kłodnickie -  Za ++ rodziców Helenę i Gerarda Gala

17.30   Godzina Święta

18.00   Msza św. o Powołania Kapłańskie i Zakonne Przewodniczy ks. ppłk Jerzy Niedzielski – Kapelan Wojska Polskiego

           1) Za ++ Hildegardę i Maksymiliana Hubner zm. dziadków Hubner Paruzel  zm. pokrewieństwo Hubner, Paruzel i Mainka

           2) Do Miłosierdzia Bożego w intencji rodziny Glomb oraz za zmarłych z rodzin Glomb i Skowronek

           3) Za ++ Urszulę Rudner w 30 dzień po śmierci

 

Piątek – 05.03.2021 – I piątek miesiąca

  6.45   Koronka do Miłosierdzia Bożego.

  7.00  W  intencji żyjących i zmarłych czcicieli Serca Jezusowego

15.00   Koronka do Bożego Miłosierdzia  

17.00   - Miejsce Kłodnickie - Za ++ Małgorzatę Gromotka od znajomych i Przyjaciół

17.30   Droga Krzyżowa  

18.00   (msza młodzieżowa) 1) Za ++ Zdzisława Waćkowskiego oraz za zm. Krzysztofa Waćkowskiego o życie wieczne dla Nich.

          2) Za ++ Reinera Paruzel o życie wieczne od rodziny oraz dziękując Bogu za przeżyte 65 lat Stefani Kerner  prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

 

Sobota – 06.03.2021 – I sobota miesiąca rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych  

  7.30   Różaniec z udziałem Róż Różańcowych - o nawrócenie grzeszników.

  8.00   O nawrócenie grzeszników

16.30   - Miejsce Kłodnickie –  w intencji Filarska

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00   1) Za ++ męża Mirosława Błochowicz w 7 rocznicę śmierci zm. rodziców i teściów całe zmarłe pokrewieństwo

            2) Za ++ Ryszarda Wilka o życie wieczne dla Niego

           3) Za ++ syna Łukasza Adamów w 30 dzień po śmierci

21.00   Wielkopostny Apel Jasnogórski

 

Niedziela – 07.03.2021 – III  Niedziela Wielkiego Postu  Rekolekcje Wielkopostne

  7.00 Godzinki ku czci NPM- prowadzone przez Kapłana

  7.30 (w języku niemieckim)  1) Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80 rocznicy urodzin Rainharda Stiller prosząc o dalsze zdrowie i siły oraz o życie wieczne dla jego  zmarłej żony  Magdy 

           2) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji urodzin Małgorzaty Komander  o zdrowie i Bożą opiekę oraz o życie wieczne dla jej zmarłego męża Franciszka

           3) Za ++ Jerzego Kucharczyk intencja ofiarowana od sąsiadów

  9.15  - Miejsce Kłodnickie –  Za ++ Joachima Gasz

11.00 1) Za ++ Kazimierza Jaremko ++ rodziców i teściów

          2) W intencji Róży Różańcowej zelatorki Gabrieli Tomaszek prosząc o opiekę św. Józefa Patrona tej róży o błog. Boże zdrowie i siły dla członkiń oraz o życie wieczne dla zmarłych

17.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

18.00 1) Za ++ rodziców Gertrudę i Oskara Alder, Stefanię i Franciszka, Mieczysława Czarnota Małgorzatę Baumert Jana Wróbel zm. dziadków krewnych z obu stron zm. Kapłanów i dusze w czyśćcu

          2) Do Ducha Świętego w intencji córki Izabeli z okazji 18 rocznicy urodzin prosząc o Błog. Boże w dorosłym życiu

         3) Dziękczynna przez ręce Matki Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin  Mamy Weroniki Dziemidowicz o dalsze zdrowie i siły oraz Bożą opiekę.