Ogłoszenia

05.04.2020 AD – 13.04.2020 AD 

 1. W związku z epidemią i ograniczeniami, na Mszach świętych może być tylko do 5 uczestników. Dlatego prosimy, aby na msze św. przychodziła tylko najbliższa rodzina związana z intencją mszalną. Wszystkie Msze święte i nabożeństwa z kościoła w Sławięcicach transmitowane są przez internet. Na Facebooku www.facebook.com/katarzyna.aleksandryjska.5 i na You Tube a niedzielne Msze święte i Gorzkie Żale dodatkowo na radio Lenka
 2. Obrzędy Triduum paschalnego będą sprawowane tylko w kościele parafialnym w Sławięcicach bez udziału wiernych. Całość będzie transmitowana przez Internet.
 3. W sobotę będzie możliwa krótka adoracja Pana Jezusa w grobie i oddanie czci Krzyżowi (szczegóły podane są zakładce intencje)
 4. W wielką sobotę będzie można także nabyć świece – paschaliki, które zapalimy w Wielkanoc w naszych domach.
 5. Nie będzie także błogosławieństwa pokarmów. Zachęcamy, aby by wyjątkowo w tym roku skorzystać z formy nadzwyczajnej czyli ojciec lub matka rodziny modlitwą pobłogosławią pokarmy. (tekst: Droga do nieba nr 77).
 6. Spowiedź. Ze względu na stan epidemii prosimy aby skorzystać z nadzwyczajnej formuły tzn. AKTU ŻALU DOSKONAŁEGO. Dla osób pragnących skorzystać z sakramentalnej spowiedzi będzie kilka okazji tylko od poniedziałku do środy czasie Godziny Miłosierdzia (15.00 – 16.00) oraz pół godziny przed i po Mszy Świętej.
 7. Odwiedzin chorych nie będzie. Chorych parafian odwiedzimy w najbliższym czasie po ustaniu zagrożenia epidemicznego.
 8. Prosimy chętnych parafian do posprzątania kościoła na święta w piątek od godz. 9.00
 9. Bóg zapłać za złożone ofiary także przekazane na konto parafialne. W przyszłą niedzielę w drugie święto Wielkanocy kolekta parafialna.  
 10. Ogłoszenie społeczne. Rada Osiedla Sławięcice dysponuje maseczkami ochronnymi dla seniorów, którzy nie są w stanie sami pozyskać takiego środka ochrony. Prośby o dostarczenie proszę zgłaszać pod numerem telefonu: 533770878.

ŻAL DOSKONAŁY - propozycja

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie.

Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece. Przebieg:

 1. Znak krzyża: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.
 2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej. Np.: Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
 3. Następnie można odmówić: Wierzę w Ciebie, Boże żywy,…
 4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
 5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO w postawie stojącej lub klęczącej.
 6. Chwila ciszy
 7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu …
 8. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…