Ogłoszenia

02.08.2020 AD – 9.08.2020 AD

  1. Serdeczne podziękowania składamy za pielgrzymowanie na Górę Św. Anny. Ks. Mateuszowi za zorganizowanie i prowadzenie pielgrzymki, wszystkim, którzy pomagali a także pielgrzymom, szczególnie licznej grupie młodzieży.
  2. W najbliższy pierwszy czwartek miesiąca gościć będziemy o. Henryka Kałużę werbistę z Nysy, który wygłosi Słowo Boże i będzie przewodniczył mszy św. pierwszoczwartkowej i święta Przemienienia Pańskiego.
  3. Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta parafialna.
  4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i za ofiarę na kwiaty. W sobotę o godz. 9.00 proszę do sprzątania kościoła mieszkańców ul. Dembowskiego 12, 14, 22, 23, 25, 26, 29, 31 i innych mieszkańców tej ulicy.
  5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i za ofiary na kwiaty w Miejscu Kłodnickim. W tym tygodniu proszę do sprzątania kościoła mieszkańców ul. Czyżyków 15 i 18 oraz Skowronków 3.
  6. W zakrystii można nabyć zdjęciową kronikę jubileuszu 150-lecia naszego kościoła.
  7. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. (Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza.). Zachowajmy także odstęp idąc na ofiarę wokół ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.