•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Wspomnienia z wakacji - kurs animatorek Dzieci Maryi

5W dniach 9– 16 lipca dwie Marianki z naszej parafii miały okazję brać udział w 2 etapie kursu dla animatorek. Kurs odbywał się w Głogówku. Dzięki życzliwości tamtejszych Franciszkanów mogłyśmy przebywać w ich klasztorze. Klasztor mieści się na ulicy Klasztornej. Tutaj odbywały się nasze zajęcia. Organizacją tego spotkania zajmował się ks. Mariusz Sobek. Opiekę nad nami sprawowały siostry Służebniczki i Józefitki,  klerycy, diakoni, animatorka oraz ksiądz. Mieli pod opieką 34 dziewczyny z całej Opolszczyzny. Najważniejszym punktem każdego dnia była Msza Święta, odbywała się ona w kaplicy klasztornej. Dni mijały nam nie tylko na modlitwie, lecz również na nauce prowadzenia zbiórek Marianek i jak być lepszą Marianką. Miałyśmy okazję nauczyć się wielu nowych piosenek i tańców religijnych. Nawiązać nowe znajomości, wymienić się doświadczeniami. Zadbano również o to by był czas na śmiech i zabawę. Wieczorami urządzano gry i zabawy integracyjne. Dla urozmaicenia czasu zorganizowana była wycieczka do Czech i do Mosznej. Wszystkie uczestniczki chętnie brały udział w zaplanowanych zajęciach. 13 lipca brałyśmy udział w Nabożeństwie Fatimskim w kościele parafialnym. Część dziewczyn tańczyła w czasie Mszy Świętej poprzedzającej to nabożeństwo. Aby uzyskać tytuł animatora należało wziąć udział w 3 etapach kursu, ostatni z nich odbędzie się w październiku w klasztorze Sióstr Służebniczek w Leśnicy. Udział w kursie pozwolił poznać nowe osoby związane z Dziećmi Maryi na Opolszczyźnie.

 

 

Animatorka po kursie powinna:

- znać księgi Pisma Świętego, znać skróty i umieć zapisywać perykopy

- znać naczynia i szaty liturgiczne a także okresy liturgiczne, różnicę między świętem, uroczystością a wspomnieniem

- potrafić przygotować liturgię:

- ustalić pieśni odpowiednie do  okresu liturgicznego, uroczystości czy święta

- napisać komentarz przed Mszą, czytaniami, do darów

- napisać modlitwę wiernych

- przygotować procesję z darami

- napisać modlitwę (komentarz) na dziękczynienie

- przygotować spotkanie grupy Dzieci Maryi:

- umieć korzystać z książek, gotowych konspektów

- znać schemat spotkania

- znać metody pracy z Pismem Świętym

- znać metody aktywizujące grupę

- czuć się odpowiedzialna za grupę (czuć się jak opiekun grupy)

- umieć rozwiązywać konflikty

 

Dodatkową mobilizacją do przyswojenia sobie tych zagadnień jest końcowy "egzamin", którego zdanie oznaczać będzie otrzymanie dyplomu ukończenia kursu.

 

Mimo powagi zajęć zawsze panowała miła i przyjemna atmosfera. Dziękujemy ks. Proboszczowi za umożliwienie wyjazdu. Oto kilka zdjęć z kursu.

1

Klasztor  w Głogówku

  2

Praca w grupach

   

3

Spotkanie zapoznawcze

 

4

Zajęcia na dziedzińcu klasztornym

 5

Nasze zawołanie