Margaretki

APOSTOLAT   ‘MARGARETKA’ przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w K. - Koźlu Sławięcicach

Historia powstania Apostolatu „Margaretka”

Nazwa „MARGARETKA”  pochodzi od imienia  Margaret O'Donnell mieszkającej w Kanadzie. W wieku 13 lat, w sierpniu 1951 roku, zaraziła się chorobą Heine-Medina. Całkowicie sparaliżowana, Margaret szybko zrozumiała, że ta choroba była jej powołaniem, tak jak dla innych małżeństwo, kapłaństwo lub życie zakonne. Zaczęła więc poświęcać swoje cierpienie modląc się za swoją parafię, proboszcza, kapłanów, i we wszystkich intencjach, które jej powierzano. Z każdym dniem, zwiększała się liczba kapłanów odwiedzających Margaret i proszących ją o modlitwę. Margaret zmarła w Wielki Piątek, w wieku 40 lat, po 27 latach życia w cierpieniu, które wraz z modlitwą ofiarowała Bogu.

Pani Profesor Louise Ward, która znała osobiście Margaret O'Donnell, 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, w Kanadzie po powrocie z pielgrzymki do Medjugorja, gdzie Matka Królowa Pokoju usilnie wzywała do modlitwy za kapłanów, założyła Ruch Apostolat „Margaretka”. Inspiracją dla założycielki było życie i modlitwa Margaret O'Donnell. Dlatego też nazwała ten Ruch jej imieniem, które jest jednocześnie nazwą powszechnie występującego polnego kwiatka.

 W centrum kwiatu wpisywane jest imię i nazwisko kapłana, zaś na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób, które składają Panu Bogu przyrzeczenie dożywotniej modlitwy za konkretnego kapłana w jednym określonym dniu tygodnia. Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy. Każda osoba w określonym dniu tygodnia modli się za wybranego kapłana. Kiedy dana osoba umiera, przejmuje inna, a gdy nie ma takiej możliwości, wówczas zabiera  obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyśćcu - na zasadzie świętych obcowania).Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić. Każda osoba może należeć do kilku „Margaretek”

Apostolat   „MARGARETKA”

przy Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w K. - Koźlu  Sławięcicach           

Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłański trwający od Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. (VI 2009/2010). Z tejże okazji w naszej parafii z inicjatywy wiernych powstał Apostolat „Margaretka.”Jako datę założysielską wybraliśmy  02.luty 2010r. - Święto Ofiarowania Pańskiego.                               I tak kolejno powstające „Margaretki”  wypraszają  potrzebne łaski dla kapłanów  objętych  sławięcickim Apostolatem oraz proszą o nowe powołania, aby nam nigdy nie zabrakło szafarzy świętych Sakramentów. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi parafialnego Apostolatu „Margaretka” wszystkich, którym bliska sercu jest nasza wiara, Kościół św. oraz świętość Chrystusowego Kapłaństwa. Natomiast członków Apostolatu zapraszamy do czynnego uczestnictwa w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca w modlitwach: za powołanych i o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (Różaniec, Msza św., Godzina św.). Zapraszamy również do udziału w godzinach adoracji wyznaczonych dla „Margaretek” oraz we Mszy św. sprawowanej w intencji kapłanów.

Każdego roku, 02.lutego dla upamiętnienia dnia założenia wspólnoty uczestniczymy we Mszy św.  w intencji naszej i kapłanów. Po Mszy św. spotykamy się wraz z Duszpasterzami na plebani - w tym roku  już świętowaliśmy 10 rocznicę.

  Aktualnie w założonych 14 „Margaretkach” modlą się 72 osoby, wypraszające potrzebne łaski dla 13 kapłanów. Staramy się oprócz modlitwy,  pamiętać także o kapłanach z okazji innych okolicznościowych świąt: Wielkiego Czwartku, Zmartwychwstania Pańskiego, rocznic święceń, urodzin.

Opiekunem Apostolatu „Margaretka” w naszej parafii jest Ks. Proboszcz Marian Bednarek.

 Biskup Opolski Andrzej Czaja dnia 18.10.2015 roku powołał do życia Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji Kapłanów „O R E M U S”. www.oremus.diecezja.opole.pl.Powstała wspólnota obejmuje wiernych zrzeszonych w Apostolacie „Margaretka, w Duchowej Adopcji Kapłanów, Wspólnocie Kapłańskiej Osób Świeckich oraz tych, którzy każdego dnia podejmują modlitwę w intencji kapłanów i o nowe powołania. Moderatorem tej wspólnoty decyzją JE Ks. Biskupa Andrzeja Czaji został mianowany ks. Janusz Iwańczuk. Kontakt telefoniczny z moderatorem,  ks. Januszem numer: 509 701 284.

W kwietniu 2016 roku Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski ustanowili Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, którym aktualnie jest ks. Bogusław Nagel z Archidiecezji Krakowskiej. Istnieje również Ogólnopolska Księga Apostolatu Modlitwy za Kapłanów ”Margaretka”

Dokonano aktualizacji we wrześniu 2020r.