Wokół Katechizmu

Najbliższe spotkane odbędzie się w czwartek 4 października o godz. 19.00 w salce.

 Omawiać będziemy papieską adhortację Amoris Laetitia, punkty od 1 do 57. Zapraszamy wszytkich chetnych zainteresowanych tematem encykliki. Zachęcamy do wcześniejszego przeczytania podanych puntów adchortacji. Tekst możemy znaleźć między innymi tutaj

Grupa o nazwie „Wokół katechizmu”, to krąg osób pragnących rozwijać swoja wiedzę religijną, wzmacniać swoją wiarę. Zawiązała się ona kilkanaście lat temu za zgodą i pod patronatem księdza proboszcza Jana Piechoczka. Później opiekowali się grupą kolejni księża wikarzy. Ponieważ pierwsze spotkania poświęcone były zapoznawaniem się i omawianiem „Katechizmu Kościoła Katolickiego” stąd nazwa spotkań „Wokół Katechizmu” . Później były inne tematy związane m.in. z Pismem Świętym, historią Kościoła, z aktualnymi zagadnieniami z dziedziny etyki czy moralności a także wyjazdy do ciekawych miejsc religijnych Opolszczyzny.

Tematem tegorocznych spotkań będzie nauczanie Ojca św. Franciszka. W pierwszej kolejności będzie to Adhortacja Apostolska „Amoris Letitio” o rodzinie.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu i są otwarte. Aktualny termin spotkania podawany jest w ogłoszeniach parafialnych ale zakładamy że jest to pierwszy czwartek miesiąca o godz. 19.00. Przyjść może każdy, choćby tylko posłuchać, a każdy udział w rozmowie jest mile widziany.

Zapraszamy.