DSC00379 2 Copy

 

  

Ogłoszenie Z 17 MAJA dotyczące naszej parafii:

- w Sławięcicach powierzchnia użytkowa kościoła wynosi 980 m2 zatem w kościele po odjęciu usługujących mogą znajdować się 98 Osób uczestniczących w nabożeństwie.

- w Miejscu Kłodnickim powierzchnia użytkowa kościoła wynosi 283 m2 zatem w kościele po odjęciu usługujących może znajdować się 28 osób uczestniczących w nabożeństwie.

- niektóre Msze święte i nabożeństwa z kościoła w Sławięcicach transmitowane są przez Internet. Na Facebooku www.facebook.com/katarzyna.aleksandryjska.5 i na You Tube a niedzielna Msze święta o godz. 11.00 dodatkowo na radio Lenka

 

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2020 (fragmenty)

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), „Reskryptu Kongregacji ds. Kultu Bożego” z dnia 17 lutego 1997 roku (Prot.n. 353/97/L), „Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” z dnia 15 kwietnia 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 673) oraz zapowiedziami przedstawicieli Rządu RP, z dniem 20 kwietnia 2020 roku na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.

2. Na drzwiach kościoła należy wywiesić informację o jego realnej powierzchni użytkowej wraz ze wskazaniem liczby osób, które mogą uczestniczyć w obrzędach religijnych, wg przelicznika: 1 osoba na 10 m2.

4. Obowiązuje w nich zasada dystansowania się.

5. Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii św. wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.

7. Na cmentarzach obowiązuje zasada dystansowania się także poza ceremoniami pogrzebowymi. Informację o tym należy wywiesić na bramie/bramach cmentarza.

12.Podtrzymuję zawieszenie wszelkich rekolekcji, misji, wyjazdów i spotkań formacyjnych, a także konwentów i konferencji dekanalnych oraz zjazdów kursowych.

 

BISKUP OPOLSKI  + Andrzej Czaja 

 

 

 

DSC00363 Copy

Jezu ufam tobie

O godz. 15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w kościele w Sławięcicach (transmitowane przez Facebook i You Tube

Słowo Pasterskie Biskupa Opolskiego na II Niedzielę Wielkanocną tutaj

 

DSC00311 Copy

od 7.30 do 13.00 i od 16.00 do 19.00 tranmisja adoracji z Bożego grobu na You Tube

13.00   Adoracja Dzieci Transmitowane na You Tube i Facebooku

14.00   Adoracja Młodzieży Transmitowane na You Tube i Facebooku

15.00   Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego  Transmitowane na You Tube i Facebooku

20.00   Liturgia Wigilii Paschalnej. Transmitowane na You Tube i Facebooku

Zapraszamy do wspólnego przeżywania Triduum Paschalnego za pośrednictwem mediów w swoich domach w łączności z naszym kościołem. Transmisje będą na Facebooku www.facebook.com/katarzyna.aleksandryjska.5 na You Tube tutaj

 

WIELKI CZWARTEK.

18 00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej.

 

WIELKI PIĄTEK.

7.00   Ciemna Jutrznia. Tekst jutrzni znajdziemy tutaj

15.00   Droga Krzyżowa, Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego

18.00   Liturgia Męki Pańskiej.

21.00   Czuwanie przy bożym grobie transomitowane przez internet

 

WIELKA SOBOTA

7.00   Ciemna Jutrznia. Tekst jutrzni znajdziemy tutaj

od 7.30 do 13.00 i od 16.00 do 19.00 tranmisja adoracji z Bożego grobu na You Tube

13.00   Adoracja Dzieci Transmitowane na You Tube i Facebooku

14.00   Adoracja Młodzieży Transmitowane na You Tube i Facebooku

15.00   Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego  Transmitowane na You Tube i Facebooku

20.00   Liturgia Wigilii Paschalnej.

Cały plan nabożeństw i Mszy Świętych znajduje się tutaj

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i wytycznymi władz państwowych, kościelnych oraz odpowiednich służb (stan na dzień 24 marca)  zachęcamy wszystkich parafian do skorzystania z dyspensy biskupa opolskiego, który wszystkim wiernym udziela dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Gdyż na jednym nabożeństwie nie może być więcej niż 5 osób. Ze względu na to ogranicznie prosimy aby nie przychodzić na Msze święte niedzielne i w tygodniu oraz nabożeństwa a zostawić tę możliwość tylko najbliższej rodzinie związanej z intencją odprawianej Mszy świętej.

Prosimy więc, aby wspólnie w domach uczestniczyć we Mszach świętych i nabożeństwach transmitowanych z naszego kościoła parafialnego w Sławięcicach. A transmitowane są wszystkie Msze Święte i nabożeństwa według porządku  intencji. Msze święte niedzielne i nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym: sobota 18.00, niedziela 7.30, 11.00, 17.00-19.00 na Facebooku www.facebook.com/katarzyna.aleksandryjska.5 na You Tube tutaj oraz na radio Lenka A wszystkie Msze święte i nabożeństwa w tygodniu transmitowane są na Facebooku www.facebook.com/katarzyna.aleksandryjska.5 i na You Tube tutaj 

Modlitwa w południe 25 marca. W odpowiedzi na Apel Papieża Franciszka, a za nim także Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, jutro 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00 przy dźwięku dzwonów, we wszystkich kościołach kapłani odmówią Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Będzie także odmówiona następującą modlitwa: „Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”. Prosimy także aby wierni to samo uczynili we własnych domach i miejscach przebywania o godz. 12.00 łącząc się duchowo z modlącymi się kapłanami. Modlitwa ta również będzie transmitowana na parafialnym Facebooku i You Tube

Msze Święte transmitowane są także na antenach radia i telewizji. Proponujemy, żeby nie tylko wysłuchać Mszy świętej, ale w niej uczestniczyć przez modlitwę i śpiew a także przez duchowe przyjęcie Komunii Świętej wzbudzając w sobie pragnienie przyjęcia Pana Jezusa.

Zachęcamy parafian do pozostania w domach, a także do modlitwie w intencji ustąpienia epidemii a także za osoby chore i wszystkich tych którzy walczą z epidemią.

Prosimy też szczególnie starszych parafian o nie wychodzenie z domów a krewnych, sąsiadów i znajomych o zatroszczenie się o nich. Można im zrobić zakupy lub pojechać do apteki.

Prosimy też o szczególną uwagę bo zaistniała sytuacja może być też okazją dla tych, którzy będą chcieli wykorzystać osoby starsze i pod pretekstem pomocy lub sprzedania jakichś produktów wyłudzić pieniądze lub okraść.

 

Trwajmy na modlitwie i zawierzajmy siebie nawzajem Bożej Opatrzności.

Duszpasterze parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach.

 

Opole, dnia 24 marca 2020 roku
Nr 10/2020/A/KNC-K


Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
 2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.
 3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.
 4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.
 5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.
 6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.
 7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.
 8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.
 9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
 10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.
 11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
 12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.
 13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.
 14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.
 15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.
 16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
 17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.
 18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.
 19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
 20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
 21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

   KANCLERZ KURII                                         BISKUP OPOLSKI
ks. Wojciech Lippa                                        + Andrzej Czaja

 

 

 

 

 

 

2 Dyspensa Ogólna Koronawirus 11

 

W piątek 31 stycznia radośnie świętowaliśmy dzień św. Jana Bosko potrona młodzieży. Najpierw Mszą świętą a następnie spotkaniem przy ognisku w ogordzie plebanijnym podsumowaliśmy pierszy semestr przygotowania do sakramentu bierzmowania.

DSC00208 Copy

more info