Chór

Chór działający przy naszej parafii założył i prowadzi od 1960 roku, organista Melchior Jochem.

Obecnie liczy 23 członków. Są to osoby w różnym wieku, wykonujące różne zawody, są emeryci, jest też młodzież ucząca się.

Łączy nas przede wszystkim radość śpiewania na chwałę Boga.

Posłannictwem chóru jest uświetnianie mszy świętych i nabożeństw podczas świąt oraz uroczystości kościelnych i parafialnych. Grupa ubogaca swoim śpiewem odpusty i kiermasze parafialne, uroczystości związane z kalendarzem roku liturgicznego oraz uroczystości okolicznościowe, tj. śluby, pogrzeby, urodziny. Corocznie grupa występuje podczas koncertu kolęd w naszej parafii oraz w innych parafiach. Obchodzony jest również bardzo uroczyście dzień wspomnienia świętej Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Oprócz swoich zadań związanych z uświetnianiem liturgii, chórzyści bardzo chętnie integrują się w czasie wspólnych wycieczek  i spotkań.

Obecny skład chóru parafialnego:

SOPRANY ALTY TENORY BASY
Aniceta Wloka
Helga Jochem    
Urszula Bodynek
Dorota Wolny
Joanna Cedzich
Teresa Rypa
Martyna Razim
Magdalena Duk
Jolanta Hyla
Małgorzata Scheller
Dorota Adamiec
Róża Jędryka
Felicja Kurzaj
Irena Kunert
Krystyna Orczyk
Joachim Kurzaj
Eugeniusz Wolny
Jan Kwoczała
Józef Rypa
Paweł Kunert
Krzysztof Jochem
Henryk Hyla
Krzysztof Cedzich

Próby odbywają się w środy po mszy św. wieczornej – ok. godz. 1900.

Zapraszamy wszystkich chętnych na próby od września 2011 r.

Chór i orkiestra - Boże Ciało 13.06.1968

Chór i orkiestra - Boże Ciało 13.06.1968

Chór -  26.11.2006

Chór  - 06.2007 50-lecie kapłaństwa ks. J. Piechoczka