•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

Pokuta

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św.

Warunki dobrej spowiedzi: - Rachunek sumienia
- Żal za grzechy
- Szczera spowiedź
- Mocne postanowienie poprawy
- Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu