•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Spotkanie Kręgu Biblijnego

"Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa"

(św. Hieronim)

Zapraszam na spotkanie Kręgu Biblijnego

 

Św. Jan Paweł II powtarzał: "Uczmy się korzystać z Pisma Świętego". "Zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym". "Umiejętność czytania Pisma Świętego ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego". "Chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii". "Stawajcie się jak Apostołowie głosicielami świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi".

A Ojciec Święty Benedykt XVI nauczał: "Nikomu nigdy nie wolno zapominać, że Słowo Boże, jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie - człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę - odpowiada z ufną otwartością serca."

Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach.
Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi (Ps. 119,105).

Poprzez czytanie Pisma Świętego w grupie, gdzie możemy zapoznać się z symboliką słów, uwarunkowaniem historycznym czy kulturowym tamtego okresu, łatwiej możemy zrozumieć Słowo Bożego – ujrzeć właściwy Jego sens i przesłanie.

Rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem: „Idźcie i głoście” jest bardzo dobrą okazją do tego aby lepiej poznać Słowo Boże i Pismo Święte.

Wszystkich zainteresowanych wspólnym rozważaniem Słowa Bożego (starszą młodzież i dorosłych), zapraszam w piątek 29 września po wieczornej Mszy św. (godz. 19.15) do salki.