•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
CEREMONIARZE W NASZEJ PARAFII

We wtorek 30 sierpnia Mszą św. pod przewodnictwem bp. Rudolfa Pierskały zakończyła się diecezjalna pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas Eucharystii biskup ustanowił 30 nowych ceremoniarzy. Wśród nich było trzech ministrantów ze Sławięcic. Są to Paweł Cedzich, Marsel Czech i Damian Moszko.

Kto to jest ceremoniarz? Ceremoniarz to osoba, która odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg celebracji liturgicznej. Do zadań ceremoniarza należy między innymi: przeprowadzenie prób przed liturgią, jeśli jej przebieg tego wymaga, podział obowiązków dla poszczególnych osób, przygotowanie paramentów liturgicznych, sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne paramenty liturgiczne znajdują się na odpowiednich miejscach, dawanie znaku poszczególnym członkom asysty, gdy zbliża się czas wykonywania przez nich danej czynności, przygotowanie przed liturgią z biskupem pontyfikaliów biskupich oraz podawanie i odbieranie ich podczas liturgii, wszelkie dodatkowe zadania (np. podawanie modlitw, wstępów i zakończeń modlitwy wiernych etc.). Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego w punkcie 106 mówi: Wypada, aby przynajmniej w katedrach i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób godny, w należytym porządku i pobożnie.DSC02392