•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Nowy Rok Pański 2016

„Chcemy budować nasze życie na fundamencie słów Chrystusa - naszą skałą będzie więc kilka fundamentalnych prawd ewangelicznych, dostępnych wszystkim: radość - prostota - miłosierdzie.” –Słowa brata Aloisa, przeora Wspólnoty Taize skierowane do uczestników noworocznego spotkania modlitewnego w Walencji.

Niech to przesłanie towarzyszy i nam na progu nowego 2016 roku. Budujmy dalej nasze życie na Chrystusie, a pomocą w tym niech będą radość, prostota i miłosierdzie. Radość pochodząca od Chrystusa niech pokonuje smutek, prostota życia oparta na Ewangelii niech pomaga uprościć życie i wyplątać się z tego, co nas przytłacza, a miłosierdzie biorące początek w Miłosierdziu Boga otwiera nas na innych.

 

Rok 2015 w parafii w liczbach:

Sakrament chrztu przyjęło 30 dzieci

Odeszły do Pana Boga 32 osoby

Sakramentem małżeństwa zwiazanych zostało 12 par

Do Pierwszwj spowiedzi i Komunii św. przystapiło 15 dzieci

Sakrament Bierzmowanie przyjęło 21 młodych ludzi

Rozdzielonych Komunii św. 64500

 

Podziękowania:

Dziękuję za wszelkie zaangażowanie, pomoc w posłudze duszpasterskiej: ks. Waldemarowi; pomagającym: szafarzom, organistom, chórowi, orkiestrze, lektorom, lektorkom, ministrantom, mariankom, scholi, zespołom muzycznym, pomagającym w prowadzeniu tych grup, grupom modlitewnym, za wasze wspieranie naszej parafii modlitwami, dziękuję różnym grupom, stowarzyszeniom, organizacjom i firmom działającym na terenie Sławięcic za zaangażowanie dla realizacje wspólnego dobra duchowego i materialnego.

Dziękuję za pomoc w sprawach gospodarczych i administracyjnych, we wszelkich podejmowanych dziełach, za cotygodniową troskę o nasz kościół, troskę o  piękno i wystrój, o czystość, pranie strojów liturgicznych, obrusów. Za cotygodniowe sprzątanie tym, którzy przychodzili. Dziękuję zakrystianom i członkom Rady Parafialnej i poprzedniej i nowej.

Dziękuję za ofiary na bieżące utrzymanie naszych kościołów i plebanii, na inwestycje, na remont organów Sławięcicach, na nowe organy dla Miejsca Kłodnickiego, za ofiary składane na utrzymanie cmentarza. Za ofiary i dary składane na cele duszpasterskie a także na cele diecezjalne i Kościoła Powszechnego.

 

Niektóre ważniejsze wydarzenia duszpasterskie w 2016 roku:

Rekolekcje Parafialne 21-24 luty (rekolekcje szkolne 22-24 luty)

Rocznica I Komunii świętej – 15 maja,

I Komunia święta - 22 maja,

Rocznica Poświęcenia kościoła w Sławięcicach - 5 czerwca

Festyn kiermaszowy – 12 czerwca

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 27-30 czerwca

Światowe Dni Młodzieży – dni w Diecezjach – 22-25 lipca

Światowe Dni Młodzieży – w Krakowie – 26 – 31 lipca

Odpust w Miejscu Kłodnickim – 21 sierpnia

Dożynki parafialne – 25 września

Rocznica Poświęcenia kościoła w Miejscu Kłodnickim - 16 października

Odpust parafialny - 20 listopada

Terminy chrztów i roczków – 17 stycznia, 21 lutego, 28 marca (II święto Wielkanocy), 17 kwietnia, 29 maja, 19 czerwca, 17 lipca, 21 sierpnia,18 września, 16 października, 27 listopada, 26 grudnia (II święto Bożego Narodzenia)

 

 

Niektóre sprawy remontowo - gospodarcze w 2016 roku

- Dokończenie remontu organów w Sławięcicach

- Dokończenie budowy toalet przy kościele

- Prace przy drzewach na cmentarzu

- Rozpoczęcie prac przy osuszaniu fundamentów naszego kościoła – mamy projekt i najpóźniej w październiku musimy rozpocząć prace, aby projekt nie przepadł.

- w Miejscu Kłodnickim – sfinansowanie organów i różne drobne sprawy remontowe przy kościele i kapliczce