•  
   


   
   
 •  
 •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich

ZASADY WYBORÓW PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ Parafii św. Katarzyny w Sławięcicach oraz filii w Miejscu Kłodnickim pod wezwaniem N.M.P. Królowej Wszechświata

(opracowano na podstawie obowiązujących dokumentów synodalnych i wytycznych Wydziału Duszpasterskiego Kurii Opolskiej)

Wybory odbywają się w następujący sposób:

 1. Niedziela 8.11.2015 - w parafii. (rozdanie po wszystkich mszach św. „Kart zgłoszeń kandydatów”) umożliwiających zgłaszanie przez wiernych kandydatur do Rady).
 2. Niedziela 15.11.2015r. – zgłaszanie kandydatów przez wiernych. (przynosimy do kościoła „Karty zgłoszeń kandydatów” z naszymi propozycjami. „Karty” można też będzie wypełnić w kościele).
 3. Niedziela 22.11.2015r – Ogłoszenie listy kandydatów.
 4. Niedziela 29.11.2015r – Wybory właściwe konkretnych osób, spośród zgłoszonych przez parafian kandydatów.

Rada Duszpasterska naszej Parafii liczyć będzie 15 osób. 1/3 składu Rady (czyli 5 osób), zgodnie z dokumentami synodalnymi, ustala Proboszcz parafii. 2/3 członków Rady (czyli 10 osób) wybieranych jest przez wiernych. Ze Sławięcic wybierzemy do Rady 8 osób, a z Miejsca Kłodnickiego 2 osoby.