•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

IMG_8457"Idzie, idzie Bóg prawdziwy" przez nasze Sławięcice.

Zdjęcia.