•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 

IMG_0092Serdeczne podziękowania składamy za zaangażowanie przy organizacji festynu: wszystkim, którzy poświecili swój czas i pracę, podarowali nagrody na loterię i fanty, zorganizowali bary i ofiarowali pieniądze, za wszelka pomoc przed festynem, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu przy sprzątaniu. Dziękuję pojedynczym osobom i firmom z terenu Sławięcic ale również z poza Sławięcic. BÓG ZAPŁAĆ!!!

A tak było - zdjecia