•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Spis treści
Św. Katarzyna
1. Życiorys św. Katarzytny
2. Wezwania do św. Katarzyny
3. Modlitwa I
4. Modlitwa II
5. Modlitwa III
6. Modlitwa IV
7. Litania do św. Katarzyny I
8. Litania do św. Katarzyny II
Wszystkie strony
 

Litania do Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej II

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,- zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,- módl się za nami.
Święta Katarzyno miłością Bożą napełniona, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Oblubienico Jezusa Chrystusa, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, piękna lilio czystości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Dziewico, silna we wierze, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, mocna w nadziei, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Dziewico pałająca miłością, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, wspaniałomyślna pogardzicielko świata i jego radości, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Zwierciadło cnót, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Kwiecie męczenników, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, pałająca  gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Wzorze i orędowniczko nasza, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Nadziejo i Wspomożycielko nasza w potrzebie, - módl się za nami.
Święta Katarzyno, Można Patronko nasza, - módl się za nami.
Jezu, bądź nam miłościw – przepuść nam Panie.
Jezu, bądź nam miłościw – wysłuchaj nas Panie.
Od wszelkiego grzechu, - wybaw nas Panie.
Od przekroczeń przykazań, - wybaw nas Panie.
Od zaniedbania natchnień Twoich, - wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, - wybaw nas Panie.
Od wszelkiej pychy i zazdrości, - wybaw nas Panie.
Od ducha nieczystości, - wybaw nas Panie.
Od wszelkich przeszkód do cnoty i doskonałości, - wybaw nas Panie.
Od potępienia wiecznego, - wybaw nas Panie.
My grzeszni, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam przebaczyć raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas ducha świętej Katarzyny obudzić i zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś w nas wiarę, nadzieję i miłość pomnożyć raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam doskonale zaparcie woli własnej udzielić raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam prawdziwe nawrócenie naszych złych obyczajów udzielić raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas do ostatniego tchnienia w swej służbie zachować raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś umysły nasze do pożądania niebieskich rzeczy podnieść raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam kiedyś przez przyczynę i zasługi świętej Katarzyny miłosiernym Sędzią być raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas wysłuchać raczył, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.
K. Módlmy się.
Boże, któryś Mojżeszowi na Górze Synaj dał przykazania i tamże ciało świętej Dziewicy i Męczennicy Katarzyny przez Swoich Aniołów cudownie zachowałeś, udziel nam, prosimy Cię, abyśmy przez Jej przyczynę i zasługi do Góry, którą jest Chrystus, dojść mogli, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.