•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Spis treści
Św. Katarzyna
1. Życiorys św. Katarzytny
2. Wezwania do św. Katarzyny
3. Modlitwa I
4. Modlitwa II
5. Modlitwa III
6. Modlitwa IV
7. Litania do św. Katarzyny I
8. Litania do św. Katarzyny II
Wszystkie strony
 

Modlitwa IV

O święta Męczenniczko, o święta Katarzyno z jakąż miłością przyjął cię w objęcia swe Chrystus! Jakąż że chwałą cię uwieńczył! Jakąż radością przepełnił na wieki twe serce! O prawdziwie mądrą byłaś panną, żeś obrała sobie mądrość krzyża a wzgardziłaś mądrością świata. Ach, uprośże nam łaskę gardzenia głupią świata mądrością, a szczycenia się zawsze świętym głupstwem krzyża, poddaniem pokornym umysłu pod tajemnice wiary i powagą Kościoła., ujarzmianiem namiętności pod słodkim Chrystusa jarzmem, chowaniem według stanu naszego czystości świętej. Uproś nam zwłaszcza, żebyśmy nigdy nie lekceważyli cnoty i tych, którzy cnocie szczególniej się oddają, ale czcili ich i naśladowali, a tak zasłużyli dojść kiedyś do chwały wiekuistej, w której królujesz na łonie Chrystusa po wszystkie wieki. Amen. (XIX w.)