•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Odpusty na Rok Wiary

1. Wskazania Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r.

Na Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r. i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r., papież udzielił odpustu zupełnego. Wierni będą mogli go uzyskać, także dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Informuje o tym odnośny dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 września. 
Ks. Dariusz Flak misjonarzem w Peru

misjonarzW niedzielę 30 września w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja wręczył krzyż misyjny i pobłogosławił na czas pracy misyjnej w Peru księdzu Dariuszowi Flakowi, który w latach 2002-2006 pracował w naszej parafii jako wikariusz. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyło wielu kapłanów, wśród nich m.in. ks. bp senior Jan Wieczorek, Dyrektor Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie ks. dr Janusz Paciorek, proboszczowie księdza Dariusza – ks. Jan Piechoczek i ks. Edmund Podzielny, a także rodzina, przyjaciele i parafianie z Olesna, Sławięcic i Opola. Uroczystą Mszę św. uświetnił chór parafialny z Olesna i sławięcicki zespół „7 Trąba Baranka”.

Życzymy Księdzu Dariuszowi wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na peruwiańskiej ziemi i obiecujemy pamiętać w modlitwie. 
Domowy Kościół w Sałwięcicach
Gazetka_Slawiecice_A6_14102012


 
Rok Wiary

DSC05142BENEDYKT XVI

LIST APOSTOLSKI
W FORMIE «MOTU PROPRIO»

PORTA FIDEI

OGŁASZAJĄCY ROK WIARY

 

1. «Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy wzywać Boga jako Ojca, a kończy przejście przez śmierć do życia wiecznego, będącego owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który poprzez dar Ducha Świętego zechciał włączyć w swą chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por. J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą — Ojca, Syna i Ducha Świętego — oznacza wiarę w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół przez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.

  
Jan Paweł II - Papież Rodziny

List Episkopatu Polski na XXVII niedzielę zwykłą zapowiadający obchody XII Dnia Papieskiego

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Już za tydzień, 14 października, będziemy obchodzili kolejny, dwunasty Dzień Papieski, pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny. W tym roku błogosławiony Jan Paweł II zaprasza nas do pochylenia się nad chrześcijańską prawdą o rodzinie. Refleksja nad rodziną jest bowiem najważniejszą sprawą w kontekście przemian ekonomiczno-ideowych we współczesnym świecie, które często prowadzą do negowania wartości małżeństwa i rodziny, marginalizowania czy nawet wyśmiewania małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety. W publikacjach książkowych, w popularnych czasopismach, w programach radiowych i telewizyjnych pojawiają się treści świadczące o pogardzie dla rodziny. Rodziny chrześcijańskie poddawane są wpływom prądów myślowych „nowego wieku” (New Age) i ostatnio bardzo modnej ideologii gender, która zaciera różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą. Nasze rodziny przeżywają zagubienie oraz wątpliwości w odniesieniu do podstawowego znaczenia życia małżeńskiego i rodzinnego. Na nowo pojawiają się próby podważania prawdy o rodzinie i wprowadzenia „związków partnerskich” w miejsce małżeństwa rozumianego jako jedność mężczyzny i kobiety.
Zbliżający się Dzień Papieski stwarza okazję do zastanowienia się nad rodziną, nad jej istotą i misją we współczesnym świecie. Rodzina – jak pisał Ojciec Święty w Adhortacji Familiaris consortio – jest znakiem nadziei dla współczesnego świata, z niej bowiem wywodzą się przyszłe pokolenia, które przekazują wiarę w jedynego Boga i objawiają w pełni miłość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, do człowieka. 
Nabożeństwa Różańcowe

DSC05067_2Zapraszmy na Nabożeństwa Różańcowe:

Sławięcice:

- poniedziałek - piątek godz. 18.00

- dodatkowo, wtorek dla dzieci godz. 7.15

- sobota i niedziela  godz. 17.30

- różaniec w języku niemieckim, w niedzielę po pierwszej Mszy Świętej

Miejsce Kłodnickie:

- poniedziałek - piątek godz. 18.00

- sobota godz. 16.00

- niedziela godz. 15.00 
Strona 25 z 26