•  
     


     
     
  •  
  •  
     
 
 
 

 
 
 
 
Niedziela Dobrego Pasterza

"Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20)

DSC06394

  
Papież Franciszek

Kardynał Jorge Bergoglio nowym papieżem.

Módlmy się za nowego papieża Franciszka

pp. Franciszek I 
Habemus Papam!!!

Dziękujemy Ci Panie Jezu za Pasterza. 
Modlitwa w intencji wyboru nowego papieża.

Zachęcam wszstkich parafian i gości do modlitwy do Ducha Świętego w intencji wyboru nowego papieża. Msza święta w tej intencji w naszej parafii odprawiona zostanie 7 marca o godz. 7.00. Jest to pierwszy czwartek miesiąca czyli dzień szczególnej molitwy o powołania i za powołanych, niech zatem ten marcowy pierwszy czwartek będzie dniem modlitwy o nowego papieża. 
Rekolekcje Wielkopostne

 

"Panie, przymnóż nam wiary!"

 

 

LIST MISJONARZY DO WSPÓLNOTY
Parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie – Koźlu Sławięcicach

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie.

Już wkrótce, od drugiej niedzieli Wielkiego Postu, będziemy przeżywać w Waszej parafii rekolekcje.
Posługa Słowa Bożego w czasie tych dni odnowy w Waszej Wspólnocie parafialnej została powierzona nam, kapłanom ze Zgromadzenia misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi spotykamy się w przeżywaniu naszej wiary w dzisiejszych warunkach życia. Bardzo potrzebujemy umocnienia.
Dlatego już przed naszym przybyciem kierujemy do Was słowa pozdrowień i zachęty do udziału w rekolekcjach wielkopostnych.
Oby w tych dniach zadumy nad własnym życiem, zrodziło się w sercach ojców, matek, ludzi samotnych, młodzieży i dzieci, żarliwe pragnienie odnowy życia.

 

Szczerze oddani w Chrystusie
i Maryi Niepokalanej
Misjonarze Oblaci MN

o.Piotr Furman i Krzysztof Jurewicz 
Adoracja Najświętszego Sakramentu przed Wielkom Postem

Adioracja przed Wielkim Postem nosi nazwę Nabożeństwa czterdziestogodzinnego i jest to najkrócej mówiąc „wstęp” do Wielkiego Postu. Polega na nieustannej modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Nazwa wskazuje na upamiętnienie czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela było złożone w grobie. Ale liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas: przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat.

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma charakter głównie pokutny oraz przebłagalny. Traktuje się to nabożeństwo również jako chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Ma przede wszystkim służyć pogłębieniu naszej wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

  
Strona 22 z 26