Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu i do Lichenia

81201811378

812018113718